Honden Bench

Bekend als de bench, honden hok, kamerkennel of honden huis

Al duizenden jaren hebben honden het instinct om een schuilplaats te creëren door er een “hol” te maken onder een kamer, in een hoek of in een kast. Voor u mag het dan een bench zijn voor uw hond is het een schuilplaats, een eigen huis met een flink uitzicht. Het biedt een veilig gebied omsloten door muren – een bos zonder bomen.

Het is een zindelijkheidswerktuig omdat honden net als wolven hun schuilplaats niet bevuilen. U kan uw puppy zo vanuit zijn bench naar zijn ontlastingsmogelijkheid brengen om hem zindelijkheid bij te brengen. Het is een plaats waar uw hond kan dromen over voedsel en rustig kan rusten, veilig voor katten, kinderen en soortgenoten. Het is zijn heilige rustplaats, een manier om te ontkomen aan kleine kinderen als uw hond niet wordt gerespecteerd, een mogelijkheid om uw kinderen te leren dat ieder zijn eigen ruimte nodig heeft en dat dat gerespecteerd moet worden (hond daar met rust gelaten).

Het is een vertrouwde, huiselijke plek voor uw hond omdat het de geur van zijn eigen lichaam heeft en er zijn favoriete oude kauwspeeltje naar toe wordt gesleept. Het is uitermate geschikt voor het socialiseren van puppy’s, het stelt uw puppy in staat overal bij te zijn zonder altijd in het midden van de belangstelling te hoeven staan. Het leert de puppy het begrip “time-out” en biedt ook de kans om tijd voor zichzelf te nemen. Het voorkomt destructief kauwen als u er niet bij kan zijn. Voor een oude hond is de bench als een versleten paar schoenen: vriendelijk, bekend, relaxerend, goed gedragen en geheel bekend. Houd uw hond veilig… investeer in een bench! Het is een van de beste investeringen die u zal maken.
  Dog Crate

Known as the crate, dog pen, home kennel or dog house

For thousands of years dogs have responded to their instinct to den by creating one under a table, in a corner or a closet. To you it's a crate, to your dog, it's a den, a home with a view. It provides a secure area with walls all around - a forest without bugs.

It's a housebreaking tool because dogs and wolves do not soil their den. You can take your puppy from its home to its bathroom to teach housebreaking. It's a place where a dog can dream about food or rest quietly knowing it's shielded from cats, kids and other dogs. It's a sanctuary for your dog, a way to escape small children when it needs some space; an opportunity to teach kids about "space" and how everything needs a little.

It's a familiar, homey place for your dog because it's scented by its own body with a soft rug and favorite old chew toy. It's great for puppy socialization, allowing your puppy to be in the middle of everything without being in the middle. It teaches a puppy about time out and gives you a chance to take time for yourself. It prevents destructive chewing when you can't be in the same place as your puppy. To an old dog its crate is like a pair of slippers, friendly, relaxing, well worn and well known. Keep your dog safe... invest in a crate! Is one of the best investments you can make.