Honden Riem

De honden riem of lijn

Een riem of een lijn is een touw of gelijkwaardig materiaal vastgemaakt aan de nek van de hond om vast te houden of te beheersen. Sommige riemen kan je bevestigen aan de halsband of hondentuig, terwijl andere direct om de nek van de hond lopen.

Enkelen doelen van de riem:

IS DE BESTE MANIER OM EEN AANHANKELIJK HUISDIER TE VORMEN, aangezien de lijn de verbindende factor is tussen U en uw hond waardoor een unieke bandvorming tussen jullie twee wordt bevordert.

IS DE BESTE MANIER OM DE VEILIGHEID VAN UW HOND TE BEWAKEN, het zorgt ervoor dat de hond niet een verkeersslachtoffer wordt, met alle gevolgen vandien (verwondingen, lijden, dood en enorme dierenartsrekeningen). Bovendien, mocht er een gevescht met een andere hond plaatsvinden, dan is de niet aangelijnde hond fout en niet de hond aan de riem.

IS EEN BELANGRIJK SIGNAAL NAAR DE OMGEVING, het bevestigd namelijk dat hondeneigenaren verantwoordelijke, inlevende mensen zijn met een evenredige bijdrage aan het voor iedereen plezierig leven in de gemeenschap en met oog voor haar inwoners.

IS DE MEEST GEWAARDEERDE ‘GOEDE BUUR’ TACTIEK, door uw hond af te houden van het zelfstandig struinen, het aanvallen van andere dieren, het worden van een buurtirritatie en het breken van gemeentelijke aanlijnwetten. Het voorkomt ook dat uw huisdier verwondingen kan aanbrengen aan kinderen of volwassenen. Het zorgt er ten slotte nog voor dat u verzekerd bent/kan blijven ingeval van een incident.

IS EEN VAN DE BESTE IDENTIFICATIEMIDDELLEN, door middel van een hondenpaspoort, hondenpenning, naam- of adres-penning aan de halsband kan het van nut zijn om u beiden te herenigen, ingeval uw hond kwijt raakt.

IS HET BESTE BESCHERMINGSMIDDEL VOOR FLORA EN FAUNA, het voorkomt dat uw hond wildleven lastigvalt, beschermde planten vernietigt of duur vee aanvalt of doodt.

IS BOVENDIEN HET BESTE MIDDEL TER PREVENTIE VAN MISDAAD, aangezien deze riem toont dat u de eigenaar bent van deze hond en wanneer de riem afgaat de hond vrij is om zijn eigen omgeving en huis te beschermen.

IS HET BESTE ANTICONCEPTIEMIDDEL, doordat het ongewenste zwangerschappen en de daaropvolgende geboorte van puppys kan voorkomen.

Vele steden hebben wetten aangenomen waardoor honden aan de riem moeten worden gehouden in publieke ruimtes.
  Dog Leash

The Dog leash or lead

A leash or a lead is a rope or similar material attached to the neck of the dog for restraint or control. Some leashes clip or tie to collars or harnesses, while others go directly around the dog's neck.

Purposes of a leash include:

IS THE BEST WAY TO DEVELOP AN AFFECTIONATE PET, as the cord connects you together encouraging an unique bonding between you and your dog.

IS THE BEST WAY TO KEEP YOUR DOG SAFE, restraining it from darting into traffic, preventing injuries, suffering, death and huge veterinary bills. Moreover, if in a fight with another dog, the dog roaming free is at fault instead of the restrained dog.

IS AN IMPORTANT DEMONSTRATION TO THE PUBLIC, confirming that dog owners can be responsible, considerate people with an equal concern for the community and its residents.

IS THE BEST GOOD NEIGHBOR POLICY, keeping your dog from trespassing, attacking other animals, becoming a neighborhood nuisance or violating community leash laws. It also stops your pet from inflicting injuries on children and adults. It prevents your insurance company from dropping your homeowner’s policy because of your dog.

IS THE BEST IDENTIFICATION SERVICE, with a current dog license and name tag attached to the collar, it will help reunite you both, should your dog get lost.

IS THE BEST WILDLIFE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, keeping your dog from harassing our wildlife, destroying irreplaceable native plants, or killing expensive livestock by itself or as part of a wild dog pack.

IS ALSO THE BEST CRIME PREVENTION DEVICE, because when this leash is not in use, your dog will be at home protecting your family and property.

IS THE BEST BIRTH CONTROL DEVICE, preventing unplanned pregnancies and unwanted puppies.

Many cities have passed legislation that require dogs to be on leash in public areas.